• Sản phẩm được gắn thẻ “máy trợ thính CIC”
0978191612
0978191612